nives ivanisevic cenz e1520379178552

Lijepa Djevojka Gorana Ivaniševića nedavno je postala Lijepa Supruga Gorana Ivaniševića, a svi su se pitali hoće li zadržati svoje djevojačko prezime ili uzeti suprugovo. Lijepa Supruga napravila je kompromis i svojem prezimenu dodala suprugovo pa će se ubuduće potpisivati s Lijepa Supruga Gorana Ivaniševića Ivanišević.

Lijepa Supruga također je rekla da će, ako se ikada odluče na to, djeca nositi oba prezimena pa će se tako odazivati na Dijete Supruge Gorana Ivaniševića Ivanišević i Gorana Ivaniševića.

nives ivanisevic 02